6987005758 6973744846 Πτολεμαΐδα Ν576 kalavrinos250@gmail.com
hero image
 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Καλαβρινός Νικόλαος, Πτολεμαΐδα, Κοζάνης 

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η μονάδα "Καλαβρινός," βρίσκεται σε μια ιδανική τοποθεσία στην Πτολεμαΐδα, Κοζάνης. Οι εγκαταστάσεις μας έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με βάση μια ειδική μελέτη που ακολουθεί υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό το προηγμένο επίπεδο σχεδιασμού διασφαλίζει όχι μόνο την ευημερία του κοπαδιού μας αλλά και την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων μας.

Οι εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον για τα ζώα, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές τους ανάγκες. Με εξειδικευμένη μελέτη και υψηλές προδιαγραφές, διασφαλίζουμε όχι μόνο την καλή φυσική κατάσταση των ζώων αλλά και την αποτελεσματική παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων.

Η μονάδα "Καλαβρινός" αποτελεί ένα παράδειγμα αφοσίωσης στην ευημερία των ζώων και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, προσφέροντας ένα σύγχρονο και βιώσιμο περιβάλλον για την γεωργική δραστηριότητά μας.

 

 


 
 
Ο στόχος της κτηνοτροφικής μας μονάδας είναι να αναπτύξουμε μια βιώσιμη και αποδοτική γαλακτοκομική δραστηριότητα.
Με προσήλωση στην υγεία και την ευημερία των προβάτων μας.